»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาวิชาช่างยนต์ (สอนประจำโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ ในปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเพื่อจัดหาและติดตั้งสำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กองทุนนวัตกรรมทำความเย็น รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างยนต์ ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:จังหวัดตาก ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนายสุรศักดิ์ ยะกัน วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก , วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................
อัลบั้ม:จังหวัดตาก ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐกฤต ภูทวี นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนายสุรศักดิ์ ยะกัน วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก , วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................
อัลบั้ม:จังหวัดตาก ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เขื่อนภูมิพล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้อนรับขบวนน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก , วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.30 น. นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อุโบสถวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ เครดิตภาพ : (สนง.ปชส.จ.ตาก)

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ