»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาวิชาช่างยนต์ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำครู นักเรียน นักศึกษา เข้าปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพม.กำแพงเพชร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 15 เมษายน 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาแนะนำด้านการให้บริการกำกับควบคุมส่งเสริมสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และประเมินศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน พีที ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถ ตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมาน เมืองแก้ว นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานฯ

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยมี นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ให้การต้อนรับเพื่อเพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ให้กับครูที่ปรึกษาธุรกิจได้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ศึกษาหรือเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง พร้อมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนำมาปรับปรุงพัฒนาทักษะการทำงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ