»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาไทย ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา รายละเอียนแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2567 ละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาสมรรถนะให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สมรรถนะหลักที่ 1 การดำรงตนของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษายุคใหม่ สมรรถนะหลักที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพอาชีวศึกษา สมรรถนะหลักที่ 3 การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

....................................................
อัลบั้ม:ต่อเนื่อง !!! "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok" อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร🎯 ชูทำคอนเทนต์ Tiktok ด้วย 3 แนวคิด: #เพราะทุกที่มีคอนเทนต์ - #ทำดีทำได้ทำทันที #เรียนดีมีความสุข วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จัดกิจกรรม Road Show 5 ภาค ภายใต้การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อบรมหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" โดยมี นายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ (ครูมาร์ช) ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นวิทยากร ⭐️ซึ่งหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" (2 ชั่วโมง) มีเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยการสร้างคอนเทนต์ และทำ WorkShop กระบวนการคิด เทคนิค วิธีการ เพื่อให้เกิดเป็นคอนเทนต์ยอดนิยม มีนักเรียน นักศึกษา อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายก #PRสอศ. #เรียนดีมีความสุข

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชมรมวิชาชีพช่างยนต์ร่วมเดินขบวน ณ บริเวณหาดทรายทองแม่น้ำปิงเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการสัมมนาการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นประธาน

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ