วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(170)
อัลบั้ม:วิทยลัยเทคนิคตากต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพลอง ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM POWER 3 โครงการ ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEM POWER 3)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) แบบถาวรประจำจังหวัดตาก ระดับภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชม และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัด โครงการอบรมการแต่งหน้าขึ้น
:

.........................................................................................................
หน้า::