วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 กล่าวรายงานโดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) นำเสนอโดย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากแอพพลิเคชัน Tiktok โดย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบสั้นๆ ได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ทุกสาขางาน วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสดายุทธ ภูคลัง เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายเอกชัย เปี้ยวเม่น ในโอกาสได้รับการย้ายดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในห้องเรียนการสอนและพัฒนางานทักษะความรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีแสดงมุทิตาจิต “ ครูจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล (ครูเจี๊ยบ) เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “ โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ครูจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคตาก ตลอดอายุการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น อดทน เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรรวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 29 กันยายน 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 2 ติดต่อกัน Tak Labour Management Excellence Award 2023 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยครูเข้าร่วมฯ วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากและนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นักเรียน นักศึกษาและลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมบริจาคโลหิตฯ วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ถนนจอมพล ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่เข้าศึกษาดูงานภายในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement:PA) และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่มาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 90.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดอบรมโครงการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา วิทยากรบรรยายโดย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและนายอนันพงศ์ อินทนนท์ ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ