วิทยาลัยเทคนิคตาก

 
ข้อมูลงบประมาณ


1.ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2557

2.ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2558

3.ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2559

4.ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2560

 

ข้อมูลงบทดลอง


13.ข้อมูลงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561

12.ข้อมูลงบทดลอง เดือน กรกฏาคม 2561

11.ข้อมูลงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561

10.ข้อมูลงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561

9.ข้อมูลงบทดลอง เดือน เมษายน 2561

8.ข้อมูลงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561

7.ข้อมูลงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561

6.ข้อมูลงบทดลอง เดือน มกราคม 2561

5.ข้อมูลงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560

4.ข้อมูลงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560

3.ข้อมูลงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560

2.ข้อมูลงบทดลอง เดือน กันยายน 2560

1.ข้อมูลงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560