ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบ ดังนี้ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบ ดังนี้
ไฟล์แนบ:ดาวน์โหลด

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ