ติดต่อเรา


วิทยาลัยเทคนิคตาก

195 หมู่ 3 ตำบลป่ามะม่วง ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 055 – 514231 โทรศัพท์มือถือ 091-8399150

โทรสาร 055 – 039941 www.taktc.ac.th


แผนผังวิทยาลัยแผนที่วิทยาลัยเทคนิคตาก

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ