ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคตาก


60.การประกาศรับสมัครเป็นผุ็ประกอบการ ปี 2565>

59.การใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอก

>

58.การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ โดยมีคณะการภายนองจากธนาคารออมสินและบริษัทบิ๊กคาเมร่าจำกัด พร้อมทั้งคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

>

57.ธูรกิจใหม่ ปี 2564
1. ธูรกิจน้ำหอมCHANA
2.ธุรกิจ friend cookie
3.ธุรกิจ แดปหมู Shake

>

56.การศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ โดยศึกษาดูงานการขายออนไลน์ จากคุณ อนุรักษ์ เมฆหมอก ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาแม่สอด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564>

55.การอบรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษาจังหวัดตาก ด้วยระบบออนไลน>

54.หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 8 - 22 กันยายน 2564>

53.รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ปี 2654>

52. สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลขนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563>

51. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์. จัดโดย ณ เชียงใหม่

>

50. กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษา. วิทยาลัยอาขีวศึกษาเขียงใหม่. และศูนย์โอท๊อป. อำเภอสันกำแพง

>

49. กิจกรรมการอบรมการบ่มเพาะการเป็ยผู้ประกอบการ. ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษา. ระดับอาขีวศึกษาจังหวัดตาก

>

48. รับสมัครเข้าร่วมอบรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

>

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก


47. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชาติ. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด46. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย

45. การประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ

44. การประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ

43. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแผนธุริจ ได้เข้ารอบ 100 สุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียนอาชีวะ
42. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
41. นายอุดร ตันติสุนทร มอบเครื่องพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและประกอบธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 89,900 บาท สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
40. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้นำนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจ ไปศึกษาดูงานที่ งาน OTOP Midyear 2019 จัดภายใต้ธีมงาน “OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
39. วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ตามการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก


38. วิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ รอบ 4 ดาว ผลคะแนนได้รับการประเมินระดับ 4 ดาวได้ไป ประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาวต่อไป
37. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจ
36. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ เป็นวิทยากรแกนนำและนางสาวน้ำเพชร อินทรโชติ เข้าร่วมการอบรมด้าน design thinking immersion and entrepreneurship for innovation ภายใต้โครงการร่วมมือกับสิงคโปรเพื่อพัฒนาครู ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
35. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ส่งนักศึกษาสาขาการตลาด เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM INNOVATION BIZ PLAN CHALLENG 2019 ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
35. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก นักศึกษาที่ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

1นางสาวสุมิตรา ชมเชียงคำ นักศึกษาสาขางานการตลาด เจ้าของกิจการธุรกิจ น้ำปั่นเกล็กกรอบ ท่าแค

2นางสาวสุมิตรา สันติวิภารัตน์ นักศึกษาสาขาการตลาด เจ้าของธุรกิจ wink white lampang ขายออนไลน์เครื่องสำอางค์

3นางสาวธนพร พุทธวงษ์ เจ้าของธุรกิจยำแซ่บ station tak ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น ปวช 34นางสาวปนัดดา หุ่นสุวรรณ เจ้าของธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น สไตล์โก กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.2 การตลาด
34. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับโล่รางวัลจากการประเมินระดับ 5 ดาว ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560


33. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากยินดีต้อนรับ คณะ​ศึกษา​ดูงาน​จาก​ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม​ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
32. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ส่งคุณครูณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับ ITE Education Service และ Temasek Founation international ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 9-21 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์


31. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตากและเข้าแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับภาคเหนือ ที่จัหงัดเชียงใหม่


30. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการคัดเลือกและจัดแสดงแผนธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2561 ที่วิทยาลัยอาชวีศึกษาธนบุรี
29. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าส่งแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ 26 - 28 กันยายน 2561
28. นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคตากกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
27. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา และวัฒนธรรมจากประเทศสิงคโปร์ Singapore - Tak Cultural Exchange Program เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
26. คณะผู้บริหารให้กำลังใจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561
25. วิทยลัยเทคนิคตากต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพลอง ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก


24. วิทยาลัยเทคนิคตากผ่านเข้ารอบยี่สิบทีมสุดท้ายระดับประเทศ การเขียนแผนธุรกิจของสำนักงานมาตราฐานอาชีวศึกษา
23. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 3 ดาว นำเสนอผลงาน ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง
22. คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับสามดาว
21. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกาษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
20. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก


19. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561


18. วิทยาลัยเทคนิคตากรับสมัครผู้ที่สนใจทำธุรกิจ
17. นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก สามารถประกอบอาชีพได้ และสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา

1นางสาวศกลวรรณ เป็นพนักสัก นักศึกษาสาขาการตลาด เป็นเจ้าของกิจการขนมปังปิ้ง ตลาดกาดนั่งยอง ตลาดนัดต่างๆ2นางสาวนิชาภา เลิศสินพนากุล นักศึกษาสาขาการตลาด เป็นเจ้าของกิจการร้านขายผลไม้ตามฤดูกาล ตลาดดอยมูเซอ
16. การใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่บุคลคลภายนอกและภายในสถานศึกษา
15. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ร้านกาแฟ TTC Coffee House ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561


14. วิทยาลัยเทคนิคตากได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
13. วิทยาลัยเทคนิคตาก ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 182 คะแนน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่
12. ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคตาก
11. โชว์ร้านในงานการจัดศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำนักงานการศึกษาธิการภาค 7 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก


10. ประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2560
9. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจเพื่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจการทำบัญชี งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ของธุรกิจต่างๆการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจรางวัลการเขียนแผนธุรกิจในการข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ
เป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับชาติศิษย์เก่าบ่มเพาะ เมื่อจบมาแล้ว สามารถประกอบอาชีพออนไลน์ได้
8. การศึกษาดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ปีการศึกษา 2560


7. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกาษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
6. ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(บ่มเพาะ)


5. อบรมการเขียนแผนธุรกิจ


4. กิจกรรมร้าน TTC Copy&Art โดยสาขาการตลาด
3. กิจกรรมร้าน TTC Coffee House โดยสาขาการโรงแรม
2. กิจกรรมร้าน TTC Car Wach โดยสาขาเทคนิคยานยนต์
1. กิจกรรมร้านน้ำดื่มตราวิทยาลัยเทคนิคตาก

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ