ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ ในปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดแนบ ดังนี้ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ ในปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดแนบ ดังนี้
ไฟล์แนบ:ดาวน์โหลด

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ