ชื่ออัลบั้ม:จังหวัดตาก ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เขื่อนภูมิพล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้อนรับขบวนน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก , วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ