ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดนิทรรศการและออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพิธีเปิดสถานีรถไฟนำเที่ยวในการรับ – ส่ง ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองตากและบริเวณใกล้เคียงทั้งยังดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเมืองตากและบริเวณใกล้เคียง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ