ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี 1.นายจิรภาศ แซ่ซ้ง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.นายวรเมธ วรสุนทร สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3.นายอนุชิต ปวนแก้ว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.นายภาคิน ห้อวันดี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ จำนวน: 5 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ