ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำครู นักเรียน นักศึกษา เข้าปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพม.กำแพงเพชร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน: 5 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ