ชื่ออัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและทีมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด มาให้บริการฉีดวัคซีน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 9 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ