ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1.นางสาวบุษราคัม ศิริแพทย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2.นางสาวปิยะธิดา ศิริแพทย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 3.นายชนกันต์ เย็นมาก นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ 4.นายธนกฤต หุนกุล นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ ครูผู้ควบคุม 1.นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ ครูสาขางานยานยนต์ 2.นายธณชัย มูลเพ็ง ครูสาขางานยานยนต์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน: 12 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ