วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยลัยเทคนิคตากต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพลอง ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM POWER 3 โครงการ ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEM POWER 3)

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) แบบถาวรประจำจังหวัดตาก ระดับภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2560

....................................................

»ข่าวครูไทย