วิทยาลัยเทคนิคตาก

 


»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาวิชาช่างยนต์ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายเอกชัย เปี้ยวเม่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วย ครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ดำเนินการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนให้มีสภาพที่ใช้การได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาส โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก และส่งมอบรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้กับนายศิวัธน์ วงศ์ยุทธนนท์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนไร้ที่พึ่งด้อยโอกาสซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีผู้ปกครองดูแล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้กล่าวต้อนรับพบปะและให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านความรู้ประสบการณ์ฝึกทักษะวิชาชีพของตนเองที่เลือกเรียนให้เกิดความชำนาญฝึกทำซ้ำ ๆ ทำบ่อย ๆ เพื่อจะได้มีประสบการณ์ ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นางสาวรัตนา บุญทอ ครูชำนาญการ นางรติชา ฟูอินช่วย ครูชำนาญการ ขึ้นพูดแนะนำตัวในโอกาสได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้กล่าวต้อนรับ พบปะและให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านการเรียนรายวิชาและหลักสูตรให้มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก พบปะและให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านการเรียนการแต่งกายทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสรศักดิ์ ศิริ ครูชำนาญการ ขึ้นให้ความรู้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเรียน รด. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ