วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องขอเลื่อนการรายงานตัวของ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)
»ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมทิศทางวิสวกรรมและหุ่นยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
»ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกมควบคุมทิศทางวิศวกรรมและหุ่นยนต์
»ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง กำหนดการเปิด และปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการประชาชน ได้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดตาก โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2564 ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พยาบาล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ประจำอยู่ตลอด 24 ชม. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) โดย นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ วิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการครู เข้ารับฟังการบรรยาย วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ