วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563(รอบโควต้า)
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสอนด้วยเทคโนโลยีประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์(e-bidding)
»หนังสือ-ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีปีงบประมาณ-2563
»ประกาศประกวดราคาขึ้นเว็ปวิทยาลัยเทคนิคตาก
»ประชาพิจารณ์ขึ้นเว็บวิทยาลัยเทคนิคตาก
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และ นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อม คณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2562

....................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสา เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................
อัลบั้ม:โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

....................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาการในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562

....................................................

»ข่าวครูไทย