วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคตาก
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคตากมีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับ ปวช. (รอบทั่วไป) หากนักศีกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้มาติดต่อที่งานทะเบียน
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับ ปวส. (รอบทั่วไป) หากนักศีกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้มาติดต่อที่งานทะเบียน
» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคตากมีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน (Public Service Rescue Center)

....................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ดำหัวและขอพรจาก นายอุดร ตันติสุนทร เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการอบรมก่อนปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องประชุมอาคารเกษม จาติกวณิช เขื่อนภูมิพล

....................................................

»ข่าวครูไทย