วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตตราจ้างชั่วคราว
»วิทยาลัยเทคนิคตาก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2561
»ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
»ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตตราจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครครูช่างยนต์เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
»ประกาศผลสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส
»ประกาศผลสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:นายภัทธวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตากที่ชนะ การแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเชื่อมทิค และเหรียญเงินประเภททีม จากการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ Arc Cup International Welding Competition Invitation 2018 ณ เมือง Zhuzhou มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

....................................................
อัลบั้ม:งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

....................................................

»ข่าวครูไทย