วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคตากมีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคตากมีความประสงค์ รับสมัครงานในตำแหน่งครูลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตตราจ้างชั่วคราว
» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคตากมีความประสงค์รับสมัคร ครูอัตตราจ้างชั่วคราว สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคตากมีความประสงค์ รับสัมครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคตาก
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social media)

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ตามการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562

....................................................
อัลบั้ม:ครู และ นักเรียนนักศึกษาวิทยัลยเทคนิคตากร่วมกับ อบต. ป่ามะม่วง ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดร้าง ต.ป่ามะม่าง อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562

....................................................

»ข่าวครูไทย