วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา อ.โป่งแดง จ.ตาก จำนวน: 15 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]