ชื่ออัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้กำลังใจครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 10 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ